Nasaktan ang Sinaing

Parang lumba-lumbang naglakad papasok ng bahay ang ating Mothership, matapos paalalahanan ang ating Heiress na ‘wag ipagkalat kung kanino nanggaling ang tsismis. Pero ingat siya…

Advertisements