Nasaktan ang Sinaing

Parang lumba-lumbang naglakad papasok ng bahay ang ating Mothership, matapos paalalahanan ang ating Heiress na ‘wag ipagkalat kung kanino nanggaling ang tsismis. Pero ingat siya…

Advertisements

Why Gossip is Not Entirely Negative

…it is the very complexity of gossip which is inconclusive and problematic that drives and moves to a more challenging and productive inquiry…