Nasaktan ang Sinaing

Parang lumba-lumbang naglakad papasok ng bahay ang ating Mothership, matapos paalalahanan ang ating Heiress na ‘wag ipagkalat kung kanino nanggaling ang tsismis. Pero ingat siya…

Advertisements

Motivated to Lose

To lose and be left…it would leave me bloodied. Diet was, and still is not easy. However, I needed to do this, for myself. No one could have this finished for me; it was my own ugliness to carry.