Pansamantala

Pagkatapos ng klase ko, nagmamadali akong umuwi upang maabutan pa ang pagupitan sa Junction. Naghihintay ako ng masasakyan. Pinalilibutan ako … More

The Art of Falling

If I hadn’t had them, I wouldn’t have these stories to tell. I would have been a different person.